Osiągnięcia

Na przestrzeni kilkunastu lat otrzymaliśmy wiele nagród oraz wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

 • II miejsce w finale XVII Ogólnopolskiego  Konkursu  „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJA DUDY w kategorii zakłady rolne. Warszawa, sierpień/wrzesień 2019
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiegoza Vice Championa w kategorii jałówek w wieku 13-15 miesięcy . BarzkowiceXVII Wystawa Bydła Mlecznego 2019
 • Nagroda Gminy Będzino BYK ROZWOJU 2018za wkład w rozwój hodowli bydła mlecznego.Dożynki Gminne, 08 września 2018
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiegoza Championa w kategorii krów w I laktacji. Barzkowice, XVI Wystawa Bydła Mlecznego 2018
 • Puchar Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMRza Vice Championa w kategorii jałowic w wieku 13-15 miesięcy.Barzkowice, XVI Wystawa Bydła Mlecznego 2018
 • Puchar Z-cy Dyrektora ds. Oceny PFHBiPM Region Oceny Bydgoszczza rekordową w województwie zachodniopomorskim wydajność życiową, uzyskaną przez krowę BALBINA 20 w roku 2017 (143,915kg mleka). Tarnowo, 12 marca 2018
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiegoza zajęcie II miejsca i uzyskanie w roku 2017 przeciętnej wydajności stada w wysokości 9.979 kg mleka i 738 kg tłuszczu i białka w kategorii obór o liczebności od 300,1 do 500 szt. Tarnowo, 12 marca 2018
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiegoza zajęcie II miejsca i uzyskanie w roku 2016 przeciętnej wydajności stada w wysokości 10.803 kg mleka i 773 kg tłuszczu i białka w kategorii obór o liczebności od 300,1 do 500 szt.Tarnowo, 21 marca 2017
 • Puchar Prezesa Mleczarni w Gościnieza najwyższą w województwie zachodniopomorskim wydajność laktacyjną, uzyskaną przez krowę ELIDA w roku 2016 (17.113 kg mleka).Tarnowo, 21 marca 2017
 • Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR-za rekordową w województwie zachodniopomorskim wydajność życiową, uzyskaną przez krowę BALBINA 20 w roku 2016 (134.859 kg mleka).Tarnowo, 21 marca 2017
 • Nagroda PFHBiPM-za krowę MIMOZA 32, która w województwie zachodniopomorskim do końca 2016 roku uzyskała wydajność życiową 107.250 kg mleka i 7.379 kg tłuszczu i białka.Tarnowo, 21 marca 2017
 • Puchar Prezydenta PFHBiPM- za Super Championa w kategorii jałowic- XIV Wystawa Bydła Mlecznego Glinna, 04 czerwca 2016
 • Puchar Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej-za Championa w kategorii jałowic w wieku 16 – 18 miesięcy Glinna, 04 czerwca 2016
 • Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- za Vice Championa w kategorii krów III laktacji i dalszych- XIV Wystawa Bydła Mlecznego Glinna, 04 czerwca 2016
 • Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału ARiMR- za rekordową w województwie wydajność życiową krowy Balbina 20- wyd. 125.269 kg mleka Glinna, 31 marca 2016
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego- za zajęcie I miejsca i uzyskanie w roku 2015 przeciętnej wydajności stada w wysokości 10.338 kg mleka i 730 kg tłuszczu i białka w kategorii obór o liczebności od 300,1 do 500 szt. Glinna, 31 marca 2016
 • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-za zajęcie II miejsca w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych. Bednary, 18 września 2015
 • Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego-   za Vice Championa w kategorii krów III laktacja i dalsze- XIII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2015   Barzkowice, 12 września 2015
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego-   za  Vice Championa w kategorii krów w II laktacji- XII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2014. Barzkowice, 13 września 2014
 • Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego-   za Championa w kategorii krów III laktacji- XII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2014.    Barzkowice, 13 września 2014
 • Puchar Prezydenta PFHBiPM- za Super Championa w kategorii krów- XII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2014. Barzkowice, 13 września 2014
 • Puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego- za Championa w kategorii krów III laktacja podczas XXIII Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Lubań, 7-8 czerwca 2014
 • Puchar Prezesa SHiUZ w Bydgoszczy- za najwyższą w województwie zachodniopomorskim wydajność życiową, uzyskaną przez krowę Goplana 35 (99.381 kg mleka). Barzkowice, 12 kwietnia 2012
 • Puchar Dyrektora regionu Oceny Bydgoszcz PFHBiPM-  za najwyższą w województwie zachodniopomorskim i VII w kraju wydajność laktacyjną w 2010 roku uzyskaną przez krowę Karema (17.953 kg mleka).  Barzkowice, 5 kwietnia 2011
 • Puchar Prezesa Agencji Runku Rolnego- za Vicechampiona w kategorii jałowic w wieku 13-15 miesięcy Wystawy Agro Pomerania 2011. Barzkowice, 9-11 września 2011
 • Puchar Prezesa Agencji Runku Rolnego-  dla hodowcy   krowy  o  najwyższej wydajności laktacyjnej w 2009 r. w województwie zachodniopomorskim. Barzkowice, 14 kwietnia 2010
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego – za Championa w kategorii krów I laktacji – VIII Wystawy Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2010. Barzkowice 10-12 września 2010 20150920_100900mały20160605_115935b