Produkcja roślinna

Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła. W strukturze użytków rolnych 1300 ha stanowią grunty orne, a 500 ha trwałe użytki zielone. Wśród roślin uprawnych zboża stanowią około 55% powierzchni zasiewów.

Średnie plony zbóż i rzepaku

Na gruntach ornych uprawiane są zboża, rzepak i kukurydza na kiszonkę oraz rośliny pastewne. Zastosowanie wysokowydajnych maszyn rolniczych i nowoczesnych technologii upraw i zbioru doprowadziło do wzrostu efektywności produkcji roślinnej. Produkcja roślinna zabezpiecza potrzeby paszowe inwentarza, a w szczególności produkcję sianokiszonek, siana, kiszonek oraz komponentów do mieszanek treściowych. Nadwyżki zbóż i rzepaku sprzedawane są odbiorcom zewnętrznym.

Rocznie sprzedajemy: ok. 1100 ton rzepaku, 2300 ton pszenicy, 800 ton jęczmienia. Duże powierzchnie łąk i pastwisk w naturalny sposób predysponują Ośrodek do hodowli bydła.

Działalność

Produkcja
roślinna

Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła.

czytaj więcej

Hodowla
bydła

Hodowla bydła to najważniejsza i wymagająca największej troski działalność gospodarcza naszej spółki..

czytaj więcej

Park
maszynowy

Obniżyliśmy koszty produkcji roślinnej, poprzez zakup nowoczesnych ciągników oraz innego sprzętu rolniczego.

czytaj więcej