Hodowla bydła

Głównym celem działalności hodowlanej Spółki jest upowszechnianie postępu genetycznego polegającego na wprowadzaniu cech mleczności oraz cech typu i budowy, które prowadzą do doskonalenia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym . Spółka współpracuje ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy i Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w zakresie utrzymania i doboru matek buhajów , odchowu buhajków hodowlanych z planowanych indywidualnych kojarzeń oraz prowadzenia oceny typu i budowy krów.

W 2015 roku przeniesiono 28 zarodków bydlęcych, uzyskując 20 potwierdzonych ciąż, ponadto po transplantacji wykonanej rok wcześniej  urodziło się 12 cieląt.

W roku 2015 sprzedaliśmy 28 buhajów  hodowlanych do krycia naturalnego i SHiUZ-u.

W latach 2006-15  sprzedaliśmy: 209 buhajów  hodowlanych oraz 235 jałówek  cielnych.

Na koniec roku 2015 posiadaliśmy 32 matki buhajów i dwa buhaje rozpłodowe rasy phf  dopuszczone do unasieniania na terenie kraju.

Aktualny stan pogłowia bydła to około 1150 sztuk, w tym 460 krów mlecznych. Od kilkunastu lat bydło rasy czarno-białej uszlachetniamy buhajami rasy holsztyńsko – fryzyjskiej. Obecnie do kojarzeń używamy nasienia najlepszych buhajów z USA, Kanady, Francji i Polski. W wyniku stałego doskonalenia cech użytkowych, przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych, osiągamy coraz większą wydajność mleczną krów. Posiadamy nowoczesny komputerowy system zarządzania stadem krów i dojem, który jest bardzo  pomocny i efektywny w hodowli zwierząt w  systemie wolnostanowiskowym. W roku 2004 oddaliśmy  do  użytku  obory  wolnostanowiskowe  na 520  krów  wraz   z halą udojową, płytą obornikową  i  zbiornikami   na   gnojowicę.  Obiekt  w  Kazimierzu  Pomorskim  spełnia  normy   ochrony   środowiska    i dobrostanu zwierząt zgodnie z wymogami UE.

W celu poprawy warunków odchowu, zmniejszenia upadków cieląt w początkowym okresie życia stosujemy odpajanie cieląt do 60 dnia życia za pomocą komputerowej stacji odpajania. Hodowla bydła to najważniejsza i wymagająca największej   troski  działalność  gospodarcza  Spółki.  Jest  ona  prowadzona  w  gospodarstwach: Kazimierz Pomorski i Dobre.

Na wystawach krajowych i regionalnych zdobyliśmy wiele wyróżnień i nagród. Na liście krajowej 100 najlepszych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej uszeregowanych według indeksu PF, ocenionych w sezonie 2015.1 posiadamy krowę MALWA 51 po buhaju MANIFOLD, która znajduje się na II miejscu tej listy. Na dzień 31.12.2015 roku  posiadaliśmy 2 krowy z wydajnością życiową ponad 100 tys. kg mleka.

sesja OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Działalność

Produkcja

roślinna

Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła.

czytaj więcej

Hodowla

bydła

Hodowla bydła to najważniejsza i wymagająca największej troski działalność gospodarcza naszej spółki..

czytaj więcej

Park

maszynowy

Obniżyliśmy koszty produkcji roślinnej, poprzez zakup nowoczesnych ciągników oraz innego sprzętu rolniczego.

czytaj więcej