Działalność

Produkcja
roślinna

Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła.

czytaj więcej

Hodowla
bydła

Hodowla bydła to najważniejsza i wymagająca największej troski działalność gospodarcza naszej spółki..

czytaj więcej

Park
maszynowy

Obniżyliśmy koszty produkcji roślinnej, poprzez zakup nowoczesnych ciągników oraz innego sprzętu rolniczego.

czytaj więcej