COVID-19

16 marca 2020

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. oraz idącymi w ślad za tym zaleceniami podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, „Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. zostaje do odwołania zamknięty dla wszystkich osób postronnych, nie będących pracownikami lub partnerami gospodarczymi Spółki.

Wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Produkcja roślinna

Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła.

czytaj więcej

Hodowla bydła

Hodowla bydła to najważniejsza i wymagająca największej troski działalność gospodarcza naszej spółki..

czytaj więcej

Park maszynowy

Obniżyliśmy koszty produkcji roślinnej, poprzez zakup nowoczesnych ciągników oraz innego sprzętu rolniczego.

czytaj więcej