Osiągnięcia

Na przestrzeni kilkunastu lat otrzymaliśmy wiele nagród oraz wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

20150920_100900mały20160605_115935b
 • Nagroda Gminy Będzino BYK ROZWOJU 2018 za wkład w rozwój hodowli bydła mlecznego.                   Dożynki Gminne, 08 września 2018
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego za Championa w kategorii krów w I laktacji.             
  Barzkowice, XVI Wystawa Bydła Mlecznego 2018
 • Puchar Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR za Vice Championa w kategorii jałowic w wieku 13-15 miesięcy.                                                                                                           Barzkowice, XVI Wystawa Bydła Mlecznego 2018
 • Puchar Z-cy Dyrektora ds. Oceny PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz za rekordową w województwie zachodniopomorskim wydajność życiową, uzyskaną przez krowę BALBINA 20 w roku 2017 (143,915kg mleka).                                                                                                                    
  Tarnowo, 12 marca 2018
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego za zajęcie II miejsca i uzyskanie w roku 2017 przeciętnej wydajności stada w wysokości 9.979 kg mleka i 738 kg tłuszczu i białka w kategorii obór o liczebności od 300,1 do 500 szt.                                                                                                              
  Tarnowo, 12 marca 2018
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego za zajęcie II miejsca i uzyskanie w roku 2016 przeciętnej wydajności stada w wysokości 10.803 kg mleka i 773 kg tłuszczu i białka w kategorii obór o liczebności od 300,1 do 500 szt.                                                                                                                                                       Tarnowo, 21 marca 2017
 • Puchar Prezesa Mleczarni w Gościnie za najwyższą w województwie zachodniopomorskim wydajność laktacyjną, uzyskaną przez krowę ELIDA w roku 2016 (17.113 kg mleka).                                                   Tarnowo, 21 marca 2017
 • Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR- za rekordową w województwie zachodniopomorskim wydajność życiową, uzyskaną przez krowę BALBINA 20 w roku 2016 (134.859 kg mleka).                                                                                                                                                    Tarnowo, 21 marca 2017
 • Nagroda PFHBiPM- za krowę MIMOZA 32, która w województwie zachodniopomorskim do końca 2016 roku uzyskała wydajność życiową 107.250 kg mleka i 7.379 kg tłuszczu i białka.                                        Tarnowo, 21 marca 2017
 • Puchar Prezydenta PFHBiPM- za Super Championa w kategorii jałowic- XIV Wystawa Bydła Mlecznego Glinna, 04 czerwca 2016
 • Puchar Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej- za Championa w kategorii jałowic w wieku 16 – 18 miesięcy                                                                                                                                                                 Glinna, 04 czerwca 2016
 • Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- za Vice Championa w kategorii krów III laktacji i dalszych- XIV Wystawa Bydła Mlecznego                                                                                               Glinna, 04 czerwca 2016
 • Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału ARiMR- za rekordową w województwie wydajność życiową krowy Balbina 20- wyd. 125.269 kg mleka                                                                                                     Glinna, 31 marca 2016
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego- za zajęcie I miejsca i uzyskanie w roku 2015 przeciętnej wydajności stada w wysokości 10.338 kg mleka i 730 kg tłuszczu i białka w kategorii obór o liczebności od 300,1 do 500 szt.                                                                                                                                                           Glinna, 31 marca 2016
 • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- za zajęcie II miejsca w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych.                                                             Bednary, 18 września 2015
 • Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego-   za Vice Championa w kategorii krów               III laktacja i dalsze- XIII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2015                                         Barzkowice, 12 września 2015
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego-   za  Vice Championa w kategorii krów w II laktacji-                 XII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2014. 
  Barzkowice, 13 września 2014
 • Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego-   za Championa w kategorii krów                      III laktacji- XII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2014.   
  Barzkowice, 13 września 2014
 • Puchar Prezydenta PFHBiPM za Super Championa w kategorii krów- XII Wystawa Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2014.   
   Barzkowice, 13 września 2014
 • Puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego- za Championa w kategorii krów III laktacja podczas                 XXIII Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. 
  Lubań, 7-8 czerwca 2014
 • Puchar Prezesa SHiUZ w Bydgoszczy- za najwyższą w województwie zachodniopomorskim wydajność życiową, uzyskaną przez krowę Goplana 35 (99.381 kg mleka).
  Barzkowice, 12 kwietnia 2012
 • Puchar Dyrektora regionu Oceny Bydgoszcz PFHBiPM  za najwyższą w województwie zachodniopomorskim i VII w kraju wydajność laktacyjną w 2010 roku uzyskaną przez krowę Karema (17.953 kg mleka).                                                                                                                                                           Barzkowice, 5 kwietnia 2011  
 • Puchar Prezesa Agencji Runku Rolnego-   za Vicechampiona w kategorii jałowic w wieku 13-15 miesięcy – Wystawy Agro Pomerania 2011.
  Barzkowice, 9-11 września 2011
 • Puchar Prezesa Agencji Runku Rolnego–  dla hodowcy   krowy  o  najwyższej wydajności laktacyjnej w 2009 r. w województwie zachodniopomorskim.
  Barzkowice, 14 kwietnia 2010
   
 • Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego – za Championa w kategorii krów I laktacji – VIII Wystawy Bydła Mlecznego- Agro Pomerania 2010.
  Barzkowice 10-12 września 2010