Przetargi

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach i przetargach publicznych.

24 kwietnia, 2018

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

Zapytanie ofertowe

 

14 marca, 2018

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę mocznika nawozowego 46N oraz UltraKorn NP(S) – 20 – 20 (35).

Zapytanie ofertowe

26 lutego, 2018

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę nawozu azotowego RSM 32%.

Zapytanie ofertowe

16 lutego, 2018

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę wapna nawozowego.

Zapytanie ofertowe

15 lutego, 2018

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę wozu paszowego – fabrycznie nowego.

Zapytanie ofertowe

Informacje

Adres:
76-031 Mścice
ul. Koszalińska 85
Telefon:
94 316 50 44 (sekretariat)
503 176 340 (zootechnik)
503 176 330 (kierownik gospodarstw)
503 176 310 (gł. spec. ds. produkcji)
Fax:
94 316 52 38
E-mail:
ohz@poczta.onet.pl