Przetargi

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach i przetargach publicznych.

26 marca, 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę środka ochrony roślin Harcer 425EC

zapytanie

25 marca, 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin

zapytanie

12 marca, 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

zapytanie

22 lutego, 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę nawozu

 zapytanie

20 lutego, 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów

zapytanie

 

Informacje

Adres:
76-031 Mścice
ul. Koszalińska 85
Telefon:
94 316 50 44 (sekretariat)
503 176 340 (zootechnik)
503 176 330 (kierownik gospodarstw)
503 176 310 (gł. spec. ds. produkcji)
Fax:
94 316 52 38
E-mail:
ohz@poczta.onet.pl