O firmie

"Mścice" Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o. o. w Mścicach (powiat koszaliński) została powołana aktem notarialnym z dnia 28 czerwca 1994 r. i wpisana do Krajowego Rejestru pod numerem 00000136898 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie zarodowej hodowli zwierząt, produkcji roślinnej, działalności handlowej w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi, produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, usług dla rolnictwa i innych podmiotów.

"Mścice" Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. należy do grupy spółek strategicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z uwagi na jej znaczenie dla krajowej hodowli bydła mlecznego. Głównym celem działalności Spółki jest upowszechnienie postępu biologicznego, poprzez sprzedaż buhajów i jałówek hodowlanych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, organizację pokazów i demonstracji dla rolników.

Dane teleadresowe:

Siedziba Zarządu:
76-031 Mścice, ul. Koszalińska 85
telefon: 94 316 50 44
fax: 94 316 52 38
e-mail: ohz@poczta.onet.pl

Regon 330297007
NIP: 669-10-02-541.
Kapitał założycielski spółki: 7 479 500 zł
Sąd Rejonowy Koszalin IX Wydz.
KRS 000136898

Aktualności

29 kwietnia 2024

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach poszukuje kandydata na stanowisko Dojarz – pracownik produkcji zwierzęcej

czytaj…

#KupujŚwiadomie! Wybieraj PRODUKT POLSKI

6 kwietnia 2020

Kupuj świadomie! Wybieraj PRODUKT POLSKI!
czytaj…

16 marca 2020

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. oraz idącymi w ślad za tym zaleceniami podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, „Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. zostaje do odwołania zamknięty dla wszystkich osób postronnych, nie będących pracownikami lub partnerami gospodarczymi Spółki.

Wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

PRODUKT POLSKI - POLSKA SMAKUJE

16 września 2019

Więcej informacji: www.polskasmakuje.pl
czytaj…

30 maja 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach poszukuje kandydata na stanowisko:

czytaj…

6 lutego 2019

„Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach posiada w stałej sprzedaży:

czytaj…

27 listopada 2018

Zatrudnimy pracownika do obsługi bydła mlecznego czytaj…

Narodowa Wystawa Rolnicza

16 listopada 2018

Zapraszamy na Narodową Wystawę Rolniczą czytaj…

XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

18 czerwca 2018

Zapraszamy na Narodowy Pokaz Koni Arabskich
czytaj…

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

20 września 2017

W związku z rozpoczęciem działalności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.

czytaj…

Produkcja roślinna

Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła.

czytaj więcej

Hodowla bydła

Hodowla bydła to najważniejsza i wymagająca największej troski działalność gospodarcza naszej spółki..

czytaj więcej

Park maszynowy

Obniżyliśmy koszty produkcji roślinnej, poprzez zakup nowoczesnych ciągników oraz innego sprzętu rolniczego.

czytaj więcej